Sprawdź jak kręci się w RAGU!


 
 

Kiedy zaczy­na­li­śmy pro­jekt RAGU nawet nie marzy­li­śmy o dużej restau­ra­cji, gdzie ilość gości chęt­nych na nasz maka­ron prze­kro­czy liczbę dostęp­nych miejsc.

Chcie­li­śmy jako jedyni we Wro­cła­wiu pro­du­ko­wać praw­dziwy jajeczny maka­ron i jesz­cze świeży dostar­czać do wro­cław­skich restau­ra­cji. Wyobra­ża­li­śmy sobie, że pasta bar będzie tylko dodat­kiem do Pra­cowni, gdzie w luź­nej atmos­fe­rze i z krótką kartą zaser­wu­jemy maka­rony wykrę­cone pro­sto przed poda­niem.

O nas
 

POLECAMY

Ravioli z pieczonym ziemniakiem
25 zł

ravioli (17 szt.) (ziemniaki / cebula / mięta) / kwaśna śmietana / boczek / szczypiorek


Gnocchi truflowe
32 zł

gnocchi (ziemniak / ricotta) / puder z trufli / suszone pomidory / śmietana / parmezan / palone masło / szczypiorek / pieprz


Spaghetti carbonara
36 zł

jajeczne spaghetti / pancetta affumicata / jajo giallo / pecorino Romano / parmezan / pieprz

 

Odtwórz smaki RAGU
w swoim własnym wydaniu!

Codzien­nie w sprze­daży mamy świeże maka­rony i ravioli, wypie­kany na miej­scu chleb, który zna­cie z naszych przy­sta­wek oraz wyso­kiej jako­ści oliwę extra ver­gine spro­wa­dzaną przez RAGU z grec­kiego Pelo­po­nezu.

Sklepik
 

W naszej pracowni codziennie produkujemy kilkadziesiąt kilogramów makaronów,

gnocchi, ravioli, tortelli i wiele innych kształtów past i pierożków, jakich potrzebują wrocławscy szefowie kuchni. Proponujemy autorskie farsze RAGU oraz realizujemy zamówienia specjalne zgodnie z potrzebami klientów.

Dla gastronomii