Dla gastronomii

W naszej pracowni codziennie produkujemy kilkadziesiąt kilogramów makaronów, gnocchi, ravioli, tortelli i wiele innych kształtów past i pierożków, jakich potrzebują wrocławscy szefowie kuchni.

Używamy najlepszych włoskich maszyn La Monferrina, dzięki czemu pracujemy wydajnie z zachowaniem wysokiej jakości i wewnętrznych standardów.

Zarówno liczni klienci w postaci restauracji, którym dostarczamy pasty, jak i goście naszego pasta baru, nie wzięli się u nas przypadkiem – za RAGU stoją ludzie z dużym doświadczeniem we wrocławskiej gastronomii. Znamy nie tylko potrzeby tego rynku, ale także jego realia, problemy i wyzwania.

Od początku dzia­łal­no­ści RAGU dostar­czamy swój pro­dukt do reno­mo­wa­nych wro­cław­skich lokali prze­ko­nu­jąc kolej­nych sze­fów kuchni, mene­dże­rów i wła­ści­cieli restau­ra­cji, że świeży maka­ron nadaje cha­rak­teru nawet naj­prost­szym daniom. W porów­na­niu do pasta fre­sca, maka­ron suszony to zupeł­nie inny pro­dukt. Świeży jajeczny maka­ron jest pla­styczny, ale przede wszyst­kim – pach­nie!

Z nami każdy szef kuchni może poda­wać taki maka­ron, jakiego tylko potrze­buje do stwo­rze­nia ide­al­nego dania. Różowe spa­ghetti? Poma­rań­czowe gnoc­chi? Żaden pro­blem!

Uży­wamy natu­ral­nych barw­ni­ków – zie­lone buca­tini to u nas zasługa soku wyci­śnię­tego na wol­nych obro­tach ze szpi­naku, a do czar­nych ravioli uży­wamy sepii pozy­ski­wa­nej z kała­mar­nicy.

 

Oferujemy regularne dostawy, jak i zamówienia specjalne. Przygotujemy każdy rodzaj makaronu i zaproponujemy dowolny potrzebny farsz do ravioli, tortellini i innych past. Używamy włoskich serów, hiszpańskiego chorizo oraz mięsa i warzyw od lokalnych producentów.

W 2018 roku rozpoczęliśmy produkcję makaronu do ramenu, co potwierdza, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Spędziliśmy kilkadziesiąt godziny nad dotarciem do najlepszych możliwych produktów, a potem drugie tyle nad udoskonalaniem receptury i testach makaronu. Szybko okazało się, że nie zrobimy dobrego makaronu do ramenu z polskiej mąki – teraz pozyskujemy ją od japońskiego producenta.


Jeżeli potrzebujesz nas w swojej restauracji, pisz na , lub dzwoń 537-436-478 / 533-488-781, a przygotujemy ofertę odpowiednią dla Twoich potrzeb.